Puncte:0

Nu se poate dezactiva DHCP pe Debian 11

drapel cn

Am un IBM BladeCenter E cu Debian 11 instalat pe un server blade și încerc să configurez rețeaua cu două interfețe (furnizate pe fiecare server blade): una pentru rețea locală pentru NFS și una pentru acces ocazional la internet cu adresă statică . NFS funcționează și uneori și adresa statică... Până când am instalat LXDE și toate lucrurile care vin împreună cu el.

La început, tocmai am instalat ceea ce vine cu distribuția Debian 11 netinst pe un stick USB, deoarece nu am putut configura rețeaua în momentul instalării. Apoi am reușit cumva să configurez static rețeaua prin /etc/network/interfaces și am instalat partea client NFS și LXDE și alte lucruri precum GCC și vim și numpy.

Dar după ce l-am repornit pentru a vedea dacă NFS funcționează (ceea ce a făcut), nu m-am mai putut conecta la Internet. Continuă să adauge acum adrese dinamice la toate interfețele sans lo, în intervalul 169.254.x.x, ceea ce, după cum am aflat acum, înseamnă că nu reușește să se conecteze la un server DHCP (pentru că nu există). Nu există NetworkManager sau netplan instalat, iar systemd-networkd este dezactivat. Am încercat să adaug și configurația sistemelor (cum este descris aici: https://forums.debian.net/viewtopic.php?f=5&t=142839&sid=ca6b09a442b04ebec06fbcb6c64f0f9e) dar acest lucru nu a ajutat.

Poate cineva să-mi indică, vă rog, posibilele soluții la această problemă? Mulțumesc anticipat!

ip a ieșire:

  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft pentru totdeauna preferred_lft pentru totdeauna
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft pentru totdeauna preferred_lft pentru totdeauna
2: enp16s0f0: <BROADCAST,MULTICAST,DYNAMIC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq stare UP grup implicit qlen 1000
  link/ether e4:1f:13:18:9c:50 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.2.32/24 brd 192.168.2.255 scope global enp16s0f0
    valid_lft pentru totdeauna preferred_lft pentru totdeauna
  inet 169.254.15.226/16 brd 169.254.255.255 scope global enp16s0f0
    valid_lft pentru totdeauna preferred_lft pentru totdeauna
  inet6 fe80::e61f:13ff:fe18:9c50/64 scope link 
    valid_lft pentru totdeauna preferred_lft pentru totdeauna
3: enp16s0f1: <BROADCAST,MULTICAST,DYNAMIC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq stare UP grup implicit qlen 1000
  link/ether e4:1f:13:18:9c:52 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 169.254.23.223/16 brd 169.254.255.255 scope global enp16s0f1
    valid_lft pentru totdeauna preferred_lft pentru totdeauna
  inet6 2001:67c:2198:44:e61f:13ff:fe18:9c52/64 domeniu dinamic global mngtmpaddr 
    valid_lft 2591997sec preferred_lft 604797sec
  inet6 fe80::e61f:13ff:fe18:9c52/64 scope link 
    valid_lft pentru totdeauna preferred_lft pentru totdeauna
4: enxe61f13199c53: <BROADCAST,MULTICAST,DYNAMIC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state NECUNOSCUT grup implicit qlen 1000
  link/ether e6:1f:13:19:9c:53 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 169.254.130.234/16 brd 169.254.255.255 scope global enxe61f13199c53
    valid_lft pentru totdeauna preferred_lft pentru totdeauna
  inet6 fe80::e41f:13ff:fe19:9c53/64 scope link 
    valid_lft pentru totdeauna preferred_lft pentru totdeauna

Și iată conținutul /etc/network/interfaces:

# și cum să le activezi. Pentru mai multe informații, consultați interfețe(5).

sursa /etc/network/interfaces.d/*

# Interfața de rețea loopback
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp16s0f0
iface enp16s0f0 inet static
adresa 192.168.2.32
mască de rețea 255.255.255.0


# Interfața de rețea principală
permit-hotplug enp16s0f1
auto enp16s0f1
iface enp16s0f1 inet static
adresa A-ADRESA-IP-PERFECT-VALIDA
mască de rețea 255.255.255.0
gateway A-WORKING-GATEWAY-ADDRESS
Opțiunile ## dns-* sunt implementate de pachetul resolvconf, dacă este instalat
#dns-nameservers WORKING-DNS-SERVER-ADDRESS1 WORKING-DNS-SERVER-ADDRESS2 8.8.8.8

De asemenea:

root@lomc32:/home/igors# systemctl status networking.service
â networking.service - Creșteți interfețele de rețea
   Încărcat: încărcat (/lib/systemd/system/networking.service; activat; prestabilit furnizor: activat)
   Activ: activ (ieșit) din sâmb. 2022-06-04 16:57:47 EEST; acum 5 minute
    Documente: man:interfaces(5)
  Proces: 593 ExecStart=/sbin/ifup -a --read-environment (cod=exit, status=0/SUCCESS)
  PID principal: 593 (cod=ieșit, stare=0/SUCCES)
    CPU: 48 ms

04 iunie 16:57:47 lomc32 systemd[1]: Se pornește Raise interfețe de rețea...
04 iunie 16:57:47 lomc32 systemd[1]: Terminat Ridicați interfețele de rețea.


root@lomc32:/home/igors# systemctl status networkd.service
Unitatea networkd.service nu a putut fi găsită.

De asemenea, am încercat să adaug configurația systemd-networkd așa cum este descrisă în linkul de mai sus, cu aceleași informații ca în /etc/network/interfaces (/etc/systemd/networkd.conf are toate liniile comentate), dar acest lucru nu a ajutat.

De asemenea, am încercat să elimin unele software legate de DHCP:

apt remove dhcpcd5 isc-dhcp-client isc-dhcp-common

Din care dhcpcd5 oricum nu a fost instalat, dar nici asta a ajutat.

Postează un răspuns

Majoritatea oamenilor nu înțeleg că a pune multe întrebări deblochează învățarea și îmbunătățește legătura interpersonală. În studiile lui Alison, de exemplu, deși oamenii își puteau aminti cu exactitate câte întrebări au fost puse în conversațiile lor, ei nu au intuit legătura dintre întrebări și apreciere. În patru studii, în care participanții au fost implicați în conversații ei înșiși sau au citit transcrieri ale conversațiilor altora, oamenii au avut tendința să nu realizeze că întrebarea ar influența – sau ar fi influențat – nivelul de prietenie dintre conversatori.