Puncte:0

Logrotate Create Mode Issue

drapel cn

I have a trouble with logrotate service in linux. I have a logrotate config for mongodb log as below:

/var/log/mongodb/mongod.log
{
  rotate 10
  daily
  dateext
  dateformat %Y-%m-%d-%s
  dateyesterday
  missingok
  create 644 mongodb mongodb
  delaycompress
  compress
  sharedscripts
  postrotate
   /bin/kill -SIGUSR1 $(pgrep mongod)
  endscript
}

As can be seen, I expect that mode of new mongodb file to be 644 but it is 600 and only the closed log file mode is 644.

ls -l command output:

total 640
-rw------- 1 mongodb mongodb 9822 May 29 19:42 mongod.log
-rw-r--r-- 1 mongodb mongodb   0 May 29 19:29 mongod.log.2022-05-29T14-59-01

I don't understand what problem is exactly.

Postează un răspuns

Majoritatea oamenilor nu înțeleg că a pune multe întrebări deblochează învățarea și îmbunătățește legătura interpersonală. În studiile lui Alison, de exemplu, deși oamenii își puteau aminti cu exactitate câte întrebări au fost puse în conversațiile lor, ei nu au intuit legătura dintre întrebări și apreciere. În patru studii, în care participanții au fost implicați în conversații ei înșiși sau au citit transcrieri ale conversațiilor altora, oamenii au avut tendința să nu realizeze că întrebarea ar influența – sau ar fi influențat – nivelul de prietenie dintre conversatori.