Puncte:0

Dirijați o cale de bază diferită către aceeași trecere proxy Nginx

drapel cn

Vreau să trec o cale diferită către același proxy_pass, dar continui să primesc 502 Bad gateway.

Aceste căi folosesc același număr de port, dar o cale de bază diferită. Cum îl fac să funcționeze din ceea ce am, care returnează o eroare în prezent.

asa arata locatia mea actuala

lucrător_procese 4;
# worker_process auto
evenimente { worker_connections 1024; }

http {

  Server {

    asculta 80;
    set de caractere utf-8;

    locație ~ ^/api/v1/(portofel|card)/(.*)$ {
      proxy_pass http://wallet-service:3007/api/v1/$1/;
      proxy_http_versiunea 1.1;
      proxy_set_header Actualizare $http_upgrade;
      proxy_set_header Conexiune „Actualizare”;
      proxy_set_header Gazdă $gazdă;
      proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }
  }
}

Postează un răspuns

Majoritatea oamenilor nu înțeleg că a pune multe întrebări deblochează învățarea și îmbunătățește legătura interpersonală. În studiile lui Alison, de exemplu, deși oamenii își puteau aminti cu exactitate câte întrebări au fost puse în conversațiile lor, ei nu au intuit legătura dintre întrebări și apreciere. În patru studii, în care participanții au fost implicați în conversații ei înșiși sau au citit transcrieri ale conversațiilor altora, oamenii au avut tendința să nu realizeze că întrebarea ar influența – sau ar fi influențat – nivelul de prietenie dintre conversatori.