Puncte:0

rpm: define my own variable in spec file

drapel ro

Is there a way to declare my own variable inside of a spec file and refer to it as %{my_var} ?

I see there is %define and %global macros, but seems none of it works for my case.

Puncte:1
drapel de

%defini este o variabilă cu scop și vizibilă numai în secțiunea în care este definită, %global este vizibil în întregul fișier SPEC. Vedea: https://rpm-software-management.github.io/rpm/manual/macros.html

exemplu:

%define var1 foo
%global var2 bar

și folosiți ca %{var1} și %{var2}

Postează un răspuns

Majoritatea oamenilor nu înțeleg că a pune multe întrebări deblochează învățarea și îmbunătățește legătura interpersonală. În studiile lui Alison, de exemplu, deși oamenii își puteau aminti cu exactitate câte întrebări au fost puse în conversațiile lor, ei nu au intuit legătura dintre întrebări și apreciere. În patru studii, în care participanții au fost implicați în conversații ei înșiși sau au citit transcrieri ale conversațiilor altora, oamenii au avut tendința să nu realizeze că întrebarea ar influența – sau ar fi influențat – nivelul de prietenie dintre conversatori.