Puncte:0

Conductă în comanda stocată în variabila bash

drapel in

Introduc două comenzi în bash:

  1. $export g='grep "ceva"'
  2. $echo „ceva și altceva” | $g

Dar nu merge.

Vreau ca a doua comandă să fie evaluată de bash ca: ecou „ceva și altceva” | grep "ceva"

Ce ar trebui să fac pentru asta?

Puncte:1
drapel in

utilizați un alias.

alias g='grep "ceva"'
ecou „ceva și altceva” | g

Postează un răspuns

Majoritatea oamenilor nu înțeleg că a pune multe întrebări deblochează învățarea și îmbunătățește legătura interpersonală. În studiile lui Alison, de exemplu, deși oamenii își puteau aminti cu exactitate câte întrebări au fost puse în conversațiile lor, ei nu au intuit legătura dintre întrebări și apreciere. În patru studii, în care participanții au fost implicați în conversații ei înșiși sau au citit transcrieri ale conversațiilor altora, oamenii au avut tendința să nu realizeze că întrebarea ar influența – sau ar fi influențat – nivelul de prietenie dintre conversatori.