Puncte:-1

Obținerea SERVFAIL / NOTAUTH la transferul zonei - ISC BIND 9

drapel ma

Am două servere BIND care rulează BIND 9:

BIND 9.11.36-RedHat-9.11.36-3.el8 (versiunea de asistență extinsă) <id:68dbd5b>
rulează pe Linux x86_64 4.18.0-372.9.1.el8.x86_64 #1 SMP marți, 10 mai 08:57:35 EDT 2022
construit de make cu '--build=x86_64-redhat-linux-gnu' '--host=x86_64-redhat-linux-gnu' '--program-prefix=' '--disable-dependency-tracking' '-- prefix=/usr' '--exec-prefix=/usr' '--bindir=/usr/bin' '--sbindir=/usr/sbin' '--sysconfdir=/etc' '--datadir=/usr /share' '--includedir=/usr/include' '--libdir=/usr/lib64' '--libexecdir=/usr/libexec' '--sharedstatedir=/var/lib' '--mandir=/usr /share/man' '--infodir=/usr/share/info' '--with-python=/usr/libexec/platform-python' '--with-libtool' '--localstatedir=/var' '- -enable-threads' '--enable-ipv6' '--enable-filter-aaaa' '--with-pic' '--disable-static' '--includedir=/usr/include/bind9' '-- with-tuning=large' '--with-libidn2' '--enable-openssl-hash' '--with-geoip2' '--enable-native-pkcs11' '--with-pkcs11=/usr/lib64/ pkcs11/libsofthsm2.so' '--with-dlopen=yes' '--with-dlz-ldap=yes' '--with-dlz-postgres=yes' '--with-dlz-mysql=yes' '- -with-dlz-filesystem=yes' '--with-dlz-bdb=yes' '--with-gssapi=yes' '--disable-isc-spnego' '--with-lmdb=nu' '-- cu-libjson' ' --enable-dnstap' '--with-cmocka' '--enable-fixed-rrset' '--with-docbook-xsl=/usr/share/sgml/docbook/xsl-stylesheets' '--enable-full -report' 'build_alias=x86_64-redhat-linux-gnu' 'host_alias=x86_64-redhat-linux-gnu' 'CFLAGS= -O2 -g -pipe -Wall -Werror=format-security -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 - Wp,-D_GLIBCXX_ASSERTIONS -fexceptions -fstack-protector-strong -grecord-gcc-switches -specs=/usr/lib/rpm/redhat/redhat-hardened-cc1 -specs=/usr/lib/rpm/redhat/redhat-annobin -cc1 -m64 -mtune=generic -fasynchronous-unwind-tables -fstack-clash-protection -fcf-protection' 'LDFLAGS=-Wl,-z,relro -Wl,-z,now -specs=/usr/lib/ rpm/redhat/redhat-hardened-ld' 'CPPFLAGS= -DDIG_SIGCHASE' 'PKG_CONFIG_PATH=:/usr/lib64/pkgconfig:/usr/share/pkgconfig'
compilat de GCC 8.5.0 20210514 (Red Hat 8.5.0-10)
compilat cu versiunea OpenSSL: OpenSSL 1.1.1k FIPS 25 martie 2021
conectat la versiunea OpenSSL: OpenSSL 1.1.1k FIPS 25 martie 2021
compilat cu versiunea libxml2: 2.9.7
legat la versiunea libxml2: 20907
compilat cu versiunea libjson-c: 0.13.1
legat la versiunea libjson-c: 0.13.1
compilat cu versiunea zlib: 1.2.11
legat la versiunea zlib: 1.2.11
conectat la versiunea maxminddb: 1.2.0
compilat cu versiunea protobuf-c: 1.3.0
legat la versiunea protobuf-c: 1.3.0
suportul pentru fire este activat

căi implicite:
 configurație numită: /etc/named.conf
 Configurare rndc: /etc/rndc.conf
 Cheia rădăcină DNSSEC: /etc/bind.keys
 cheie de sesiune nsupdate: /var/run/named/session.key
 fișier PID numit: /var/run/named/named.pid
 fișier de blocare cu nume: /var/run/named/named.lock
 directorul geoip: /usr/share/GeoIP

Serverul principal este la 172.16.19.243, iar cel secundar la 172.16.19.251. Ei pot trimite ping unul altuia, iar portul 53 (UDP și TCP) este deschis pe ambele. Ambele funcționau, dar un cod nou a fost introdus în automatizarea noastră și ambele au pierdut accesul la rețea timp de aproximativ două ore. Este posibil ca configurația să fi fost schimbată.

Secundarul nu afișează fișiere de zonă în /etc/named/. Transferurile de zonă eșuează:

DNS-Secundar numit[546308]: general: info: zona 19.16.172.in-addr.arpa/IN: reîmprospătare: cod rcode neașteptat (SERVFAIL) de la master 172.16.19.251#53 (sursa 0.0.0.0#0)

/var/log/named/zone_transfers în emisiunea principală:

xfer-out: info: client @0x7f48600ebf90 69.61.12.108#47302 (ns4.mydomain.example): cerere de transfer de zonă defectuoasă: „ns4.mydomain.example/IN”: zonă neautoritară (NOTAUTH)
... 3 zile mai târziu are loc o întrerupere, dar nu apar jurnalele...
... la câteva ore după întrerupere și repetând până în prezent...
notify: info: zona mydomain.example/IN: trimiterea notificărilor (seria 2022051909)
notificare: info: zona 19.16.172.in-addr.arpa/IN: trimitere notificări (serie 2022051909)
notificare: info: zona 16.16.172.in-addr.arpa/IN: trimitere notificări (serie 2022051909)
notificare: info: zona 17.16.172.in-addr.arpa/IN: trimitere notificări (serie 2022051909)
notificare: info: zona 18.16.172.in-addr.arpa/IN: trimitere notificări (serie 2022051909)

Problema nu se rezolvă prin rulare rndc retransfer mydomain.example. De asemenea, solicitarea AXFR cu dig eșuează:

dig -t axfr mydomain.exemplu 172.16.19.243

; <<>> DiG 9.11.36-RedHat-9.11.36-3.el8 <<>> -t axfr mydomain.exemplu 172.16.19.243
;; opțiuni globale: +cmd
; Transferul a eșuat.
; Transferul a eșuat.

Interogarea înregistrărilor A și a PTR-urilor de pe internet pentru a mastera lucrări. A face același lucru cu secundarul nu reușește acum:

dig @172.16.19.251 191.19.16.172.in-addr.arpa ptr

; <<>> DiG 9.18.2 <<>> @172.16.19.251 191.19.16.172.in-addr.arpa ptr
; (1 server găsit)
;; opțiuni globale: +cmd
;; Am raspuns:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, stare: SERVFAIL, id: 57626
;; steaguri: qr rd; ÎNTREBARE: 1, RĂSPUNS: 0, AUTORITATE: 0, SUPLIMENTARE: 1
;; AVERTISMENT: recursiunea este solicitată, dar nu este disponibilă

;; PSEUDOSECȚIE OPT:
; EDNS: versiunea: 0, steaguri:; udp: 1232
; COOKIE: 204e72e23787aef415f9ec7562866219e93a158c23f1f323 (bine)
;; SECȚIUNEA DE ÎNTREBĂRI:
;191.19.16.172.in-addr.arpa. ÎN PTR

;; Timp de interogare: 48 ms
;; SERVER: 172.16.19.251#53(172.16.19.251) (UDP)
;; CÂND: joi, 19 mai, 10:28:39 CDT 2022
;; MSG SIZE rcvd: 83

/etc/named.conf al masterului este prezentat mai jos:

Opțiuni {
    permite-interogare {
     nici unul;
    };
    permite-transfer {
     nici unul;
    };
    recursiunea nu;

    auth-nxdomain nr; # conform cu RFC1035
    răspunsuri minime da;
    minim-orice da;
    dnssec-activare da;
    validare dnssec da;
};

zona "." ÎN {
    tip indiciu;
    fișierul „named.ca”;
};

includ „/etc/named.rfc1912.zones”;
includ „/etc/named.root.key”;

//Zone de sistem
zona „mydomain.example” ÎN {
 tip master;
 fișierul „/etc/named/mydomain.example.db”;
 allow-query {orice;
 };
 permite-transfer {
  gazdă locală;
  172.16.19.243;
 };
 anunta da;
};

zona "16.16.172.in-addr.arpa" IN {
 tip master;
 fișierul „/etc/named/16.16.172.in-addr.arpa.rev”;
 allow-query {orice;
 };
 permite-transfer {
  gazdă locală;
  172.16.19.243;
 };
 anunta da;
};
// Zonele pentru 17 - 19 sunt incluse în configurație cu *exact* același format. Generat programatic - dacă există
// o greșeală de tipar aici, apoi există în toate. Niciun transfer de zonă nu funcționează.

/etc/named/16.16.172.in-addr.arpa.rev pe master este după cum urmează:

86400 USD TTL

@ ÎN SOA ns3.mydomain.example. admin.mydomain.example. (
                        2022051917 ;Serial
                        3600 ;Reîmprospătare
                        1800 ;Reîncercați
                        604800 ;Expiră
                        86400; TTL minim
)

;; Toate înregistrările zonei NS
@ ÎN NS ns3.mydomain.example.
@ ÎN NS ns4.mydomain.example.

;; Toate înregistrările PTR din zonă

* IN PTR HDN-UIDO

Din nou, nicio căutare DNS pentru nicio înregistrare nu funcționează pe secundar, dar toate funcționează pe master. Niciun transfer de zone de la master la secundar. Toate zonele și configurațiile sunt generate programatic, deci dacă există o eroare într-o zonă, aceasta va fi prezentă pentru toate. Nu au fost găsite alte erori de notă în jurnalele. Fără refuzuri SELinux pe niciunul dintre servere. Permisiunile /etc/named/ sunt 0770 root:named system_u:object_r:named_conf_t:s0 pe ambele servere. Eliminarea tuturor fișierelor .jnl nu a ajutat (a fost doar unul pe master, și nu în /etc/named).

Care ar putea fi cauza? Mulțumesc.

EDIT 5/19
Am confirmat că ambele servere au 53/UDP și 53/TCP deschise unul față de celălalt.

Din secundar:

dig @172.16.19.243 +tcp 200.18.16.172.in-addr.arpa ptr

; <<>> DiG 9.11.36-RedHat-9.11.36-3.el8 <<>> @172.16.19.243 +tcp 200.18.16.172.in-addr.arpa ptr
; (1 server găsit)
;; opțiuni globale: +cmd
;; Am răspuns:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, stare: NOERROR, id: 6246
;; steaguri: qr aa rd; ÎNTREBARE: 1, RĂSPUNS: 1, AUTORITATE: 0, SUPLIMENTARE: 1
;; AVERTISMENT: recursiunea este solicitată, dar nu este disponibilă

;; PSEUDOSECȚIE OPT:
; EDNS: versiunea: 0, steaguri:; udp: 1232
; COOKIE: a9c777930fc7d210a2b794de6286b88d1d5f01b2a729a2f5 (bun)
;; SECȚIUNEA DE ÎNTREBĂRI:
;200.18.16.172.in-addr.arpa. ÎN PTR

;; SECȚIUNEA RĂSPUNSURI:
200.18.16.172.in-addr.arpa. 86400 IN PTR EHB-DYN.18.16.172.in-addr.arpa.

;; Timp de interogare: 0 ms
;; SERVER: 172.16.19.243#53(172.16.19.243)
;; CÂND: joi, 19 mai, 16:37:15 CDT 2022
;; MSG SIZE rcvd: 110

numită-checkzone a fost folosit pentru a verifica toate zonele. Singura problemă pe care a raportat-o ​​a fost lipsa unei înregistrări pentru NS4, care a fost, de asemenea, subliniată în comentarii. Am notat acest lucru și l-am schimbat pe servere, dar schimbarea nu a ajuns la această întrebare când am scris-o. În orice caz, nu a rezolvat problema. numit-checkconf a fost rulat pe ambele servere și ambele au returnat starea 0.

Serverul slave are mai multe adrese, dar folosește adresa corectă (afișată) pentru a interoga masterul, așa cum se confirmă cu o captură de pachet pe master.

Înregistrarea A a fost eliminată din fișierul de configurare a zonei inverse. Fragmentul de fișier de mai sus este corect.

Patrick Mevzek avatar
drapel cn
V-ați amintit să deschideți TCP/53 între cele două, deoarece AXFR folosește TCP, nu UDP. De asemenea, `ping` nu este un instrument adecvat pentru a depana problemele DNS. `dig` este. Și puteți folosi opțiunea `+tcp` pentru a forța TCP să vadă dacă interogările obișnuite funcționează sau nu. În afară de aceasta, `NOTAUTH` apare pentru interogările din zonele pentru care serverul nu are autoritate, iar `SERVFAIL` ar trebui să declanșeze detalii în fișierele jurnal. PS: vă rog să nu întunecați rău. Folosiți `example.com` sau `.example` TLD dacă aveți nevoie de substituent (dar întrebările cu date reale sunt întotdeauna mai bune și obțin răspunsuri mai bune).
Patrick Mevzek avatar
drapel cn
„Eliminarea tuturor fișierelor .jnl nu a ajutat” Desigur, nu faceți astfel de lucruri la întâmplare sub o instanță de legătură care rulează.Uitați-vă la `rndc` și comenzile sale `freeze` și `thaw`. Utilizați, de asemenea, `named-checkconf` și `named-checkzone` pentru a evalua validitatea fișierelor dvs. Există cel puțin o linie duplicată în zona inversă (`NS ns3` apare de două ori) și nu puteți avea `ns3 A` în zona inversă, nu are sens (așa cum este definit, înseamnă că numele este `ns3. 16.16.172.in-addr.arpa` care cu siguranță nu este ceea ce intenționați).
Nikita Kipriyanov avatar
drapel za
De fapt, o modalitate corectă de a elimina un fișier .jnl este să rulați `rndc sync -clean `.
Nikita Kipriyanov avatar
drapel za
Deci, unde este configurația sclavului? De asemenea, probabil că slave are mai multe adrese IP și folosește o adresă greșită pentru a face conexiuni de ieșire la master?
Nikita Kipriyanov avatar
drapel za
De asemenea, zona ta arată ciudat. Dacă toate numele serverelor NS aparțin acestei zone, toate ar trebui să aibă înregistrări A în această zonă, nu numai ns3, ci și ns4. De asemenea, din curiozitate, ce vrei să obții cu înregistrarea PTR cu wildcard în zona „înainte”?
vpseg avatar
drapel ma
Vă mulțumesc @PatrickMevzek și Nikita Kipriyanov, am făcut tot posibilul să urmez ceea ce ați spus amândoi (în ciuda sfatului dvs. despre înregistrările A par a intra în conflict) și am actualizat întrebarea.
Nikita Kipriyanov avatar
drapel za
Am citit greșit întrebarea, nu am observat că configurați o zonă inversă. Cu toate acestea, ați configurat în `named.conf` să se refere la fișierul `/etc/named/16.16.172.in-addr.arpa.rev`, dar afișând un conținut de `/etc/named/16.16.172.in- addr.arpa` (fără sufixul `.rev`). Este o greșeală în întrebare sau în configurație? De asemenea, afișați probleme pentru zona `19.16.172.in-addr.arpa`, dar afișați configurațiile și conținutul lui `16.16.172.in-addr.arpa`. Înțeleg că zonele „sunt similare”, dar ai putea totuși să faci lucrurile autonome? Ai putea observa o greșeală când vei face asta.

Postează un răspuns

Majoritatea oamenilor nu înțeleg că a pune multe întrebări deblochează învățarea și îmbunătățește legătura interpersonală. În studiile lui Alison, de exemplu, deși oamenii își puteau aminti cu exactitate câte întrebări au fost puse în conversațiile lor, ei nu au intuit legătura dintre întrebări și apreciere. În patru studii, în care participanții au fost implicați în conversații ei înșiși sau au citit transcrieri ale conversațiilor altora, oamenii au avut tendința să nu realizeze că întrebarea ar influența – sau ar fi influențat – nivelul de prietenie dintre conversatori.