Puncte:0

lista Load balancer

drapel us

Încerc să enumerez toți echilibratorii de încărcare într-un fișier text cu protecția la ștergerea etichetelor activată, dar se pare că întâmpin probleme.

$loadbalancers = aws alb describe-load-balancers --query 'LoadBalancers[*].[LoadBalancerName,DNSName,LoadBalancerArn]' --text de ieșire

foreach ($alb în $loadbalancers ) {
aws alb describe-load-balancers-attribute --loadbalancers $alb --attributes Key=deletion_protection.enabled,Value=true --output text >> alb.txt }

Sunt capabil să aduc o listă cu toate echilibratorii de încărcare. Poate cineva te rog ajuta

Postează un răspuns

Majoritatea oamenilor nu înțeleg că a pune multe întrebări deblochează învățarea și îmbunătățește legătura interpersonală. În studiile lui Alison, de exemplu, deși oamenii își puteau aminti cu exactitate câte întrebări au fost puse în conversațiile lor, ei nu au intuit legătura dintre întrebări și apreciere. În patru studii, în care participanții au fost implicați în conversații ei înșiși sau au citit transcrieri ale conversațiilor altora, oamenii au avut tendința să nu realizeze că întrebarea ar influența – sau ar fi influențat – nivelul de prietenie dintre conversatori.