Puncte:0

Cum să enumerați toate aplicațiile funcționale și contul său de stocare

drapel in

Există oricum să combinați ambele comenzi de mai jos, unde listează toate aplicațiile cu funcții împreună cu contul de stocare utilizat pentru aceasta?

Această comandă primește toată aplicația de funcție din abonament

az functionapp list 

Această comandă primește contul de stocare utilizat de aplicația funcție

az functionapp config appsettings list --name <appname> -g <rg> --query "[].{name:name, value:value}[?name=='AzureWebJobsStorage']" --out table

Postează un răspuns

Majoritatea oamenilor nu înțeleg că a pune multe întrebări deblochează învățarea și îmbunătățește legătura interpersonală. În studiile lui Alison, de exemplu, deși oamenii își puteau aminti cu exactitate câte întrebări au fost puse în conversațiile lor, ei nu au intuit legătura dintre întrebări și apreciere. În patru studii, în care participanții au fost implicați în conversații ei înșiși sau au citit transcrieri ale conversațiilor altora, oamenii au avut tendința să nu realizeze că întrebarea ar influența – sau ar fi influențat – nivelul de prietenie dintre conversatori.