Puncte:0

Azure AD B2C și aka.ms/mfasetup

drapel de

Am un chiriaș Azure AD și am creat un chiriaș Azure AD B2C pentru o aplicație pe care o construiesc.

„Legătura scurtă” pentru configurarea MFA este https://aka.ms/mfasetup dar asta îmi permite să configurez MFA pentru chiriașul meu principal?

Există o adresă URL pentru portalul MFA care conține ID-ul locatarului?

sau Cum poți schimba chiriașul în portalul MFA?

Puncte:0
drapel br

B2C funcționează puțin diferit de un chiriaș normal, unde informațiile MFA sunt înregistrate folosind fluxuri implicite sau politici personalizate.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-b2c/multi-factor-authentication?pivots=b2c-user-flow

https://aka.ms/mfasetup pare să funcționeze doar pentru o înregistrare normală a chiriașului.

Postează un răspuns

Majoritatea oamenilor nu înțeleg că a pune multe întrebări deblochează învățarea și îmbunătățește legătura interpersonală. În studiile lui Alison, de exemplu, deși oamenii își puteau aminti cu exactitate câte întrebări au fost puse în conversațiile lor, ei nu au intuit legătura dintre întrebări și apreciere. În patru studii, în care participanții au fost implicați în conversații ei înșiși sau au citit transcrieri ale conversațiilor altora, oamenii au avut tendința să nu realizeze că întrebarea ar influența – sau ar fi influențat – nivelul de prietenie dintre conversatori.