Puncte:0

modoboa pe ubuntu 20.04: supervisord exited: policyd (starea de ieșire 1; nu este așteptat)

drapel cn

Noua instalare modoboa 2.o pe ubuntu 20.04 nu funcționează și dă eroare în syslog.

supervizor ieșit: cu politici (starea de ieșire 1; neașteptată)

Am încercat totul fără nicio idee

Puncte:0
drapel cn

you have to check logs /var/log/supervisor/policyd-stdout---supervisor

if you see error like :

ModuleNotFoundError: No module named 'asgiref'

you must upgrade asgiref:

su - modoboa

source env/bin/activate      
pip install asgiref

Postează un răspuns

Majoritatea oamenilor nu înțeleg că a pune multe întrebări deblochează învățarea și îmbunătățește legătura interpersonală. În studiile lui Alison, de exemplu, deși oamenii își puteau aminti cu exactitate câte întrebări au fost puse în conversațiile lor, ei nu au intuit legătura dintre întrebări și apreciere. În patru studii, în care participanții au fost implicați în conversații ei înșiși sau au citit transcrieri ale conversațiilor altora, oamenii au avut tendința să nu realizeze că întrebarea ar influența – sau ar fi influențat – nivelul de prietenie dintre conversatori.