Puncte:0

ERR_TOO_MANY_REDIRECTS using Nginx and Application load balancer

drapel jp

I have set up an ALB on AWS with a certificate to redirect traffic over https, in my target group I have a Nginx to do a proxypass with my target instances.

Currently I have a CAS 4.0.1 application deployed in one instance, when I use the IP it works perfectly, but behind nginx I get ERR_TOO_MANY_REDIRECTS.

My Nginx has the following configuration:

server {
  listen 80;
  proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  absolute_redirect off;
  if ($http_x_forwarded_proto != 'https'){
      return 301 https://$host$request_uri;
  }
  server_name www.mydomain.ml;

 
location /cas {
      proxy_set_header Host $host;
      proxy_pass http://10.0.1.23:4040/cas/$1;
      proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
      proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
  }

Is there a line that fix my issue?

Postează un răspuns

Majoritatea oamenilor nu înțeleg că a pune multe întrebări deblochează învățarea și îmbunătățește legătura interpersonală. În studiile lui Alison, de exemplu, deși oamenii își puteau aminti cu exactitate câte întrebări au fost puse în conversațiile lor, ei nu au intuit legătura dintre întrebări și apreciere. În patru studii, în care participanții au fost implicați în conversații ei înșiși sau au citit transcrieri ale conversațiilor altora, oamenii au avut tendința să nu realizeze că întrebarea ar influența – sau ar fi influențat – nivelul de prietenie dintre conversatori.